Wait when page loaded

(+994 12) 488 07 88

Babek pr. 11/31, Babek Plaza, 5th floor.

ELEMENTAR TƏHLÜKƏSİZLİK TƏLİMİ KURSU

Müddət: 15 Gün

Nəzərdə tutulub: SMühafizəçilər, təcrübəli mühafizə işçiləri

Məqsəd: Təhlükəsizliklə bağlı bilik və təcrübəni yeniləmək, təhlükəsizlik bacarıqlarını mükəmməlləşdirmək

Nəticələr:

Kursun sonunda tələbələr bunları etməyi bacarmalıdırlar:

 • Təhlükəsizlik üzrə fərdi və korporativ vəzifə və məsuliyyətləri dərk etmək
 • Obyektin mühafizəsi üsullarının istifadəsini başa düşmək
 • Biznes risklərini və şirkətin təhlükəsizlik prosedurlarını və siyasətlərini anlamaq
 • Girişə nəzarət, CCTV, evakuasiya, patrul, axtarış, yanğınsöndürmə, ilk yardım üsullarından səmərəli istifadə etmək
 • Təhlükəsizlik riskinin təhlili və qiymətləndirilməsini başa düşmək,düzgün qabaqlayıcı tədbirlər görmək
 • Şəxsi Təhlükəsizlik Qanununu və qanunvericiliyini anlamaq

Məzmun:

 • Təşkilatda təhlükəsizliyin rolu
 • Mülklərin mühafizəsi – Təhlükəsizlik Sistemi
 • Təhlükəsizlik Sisteminin bir hissəsi kimi işçi qüvvəsi
 • Rejim və Fövqəladə prosedurlar
 • Biznes riskinə ümumi baxış
 • Riskin müəyyən edilməsində, risklərin idarə edilməsində və itkilərin qarşısının alınmasında təhlükəsizliyin rolu
 • Təhlükəsizliyə dair vəzifə və öhdəliklər
 • Təhlükəsizliyin on prinsipi
 • Təhlükəsizliyin təsviri
 • Təhlükəsizlik Sisteminin Komponentləri

 • Fiziki Təhlükəsizlik
 • Fiziki maneələr və müdafiə
 • Elektron Təhlükəsizlik Xidməti, CCTV
 • Perimetr və Binalara Müdaxilənin Aşkarlanması Sistemləri
 • Qoruyucu işıqlandırma
 • Təhlükəsizlik xidməti əməkdaşları
 • Girişə nəzarət və ziyarətçilərlə işləmək
 • Patrul
 • Təhlükəsizlik Prosedurları və Siyasətləri
 • Şəxsi Təhlükəsizlik Qanunu
 • Konstitusiya hüququ
 • Cinayət hüququ
 • İnformasiya təhlükəsizliyi
 • Yanğınsöndürmə texnikaları
 • Elementar İlk Yardım
 • Döyüş

Sertifikatlaşdırma:

Kursun sonunda iştirakçılara, onlara Peşəkar Mühafizə xidməti əməkdaşı kimi kvalifikasiya verən xüsusi sertifikat təqdim ediləcək.

Qiymət: 200.0 AZN (ƏDV daxil deyil)